Služby


Provedení kompletní elektroinstalace tzv. na klíč, tzn. od vypracování návrhu včetně projektové dokumentace přes provedení montáže, revize a poskytování servisu. Pokrýváme tedy celé spektrum služeb, se kterými se můžete během realizace Vaší elektroinstalace setkat.

Vysoké napětí


Naše společnost se už léta podílí na projektech ve výstavbách, rekonstrukcích a modernizacích rozvoden a transformátoroven po celé Evropě jako subdodavatel pro lídry v této oblasti.

Silnoproud


V rámci poskytování komplexních služeb realizujeme silnoproudé rozvody NN, instalaci elektrických zařízení do 1000V, jednofázových i třífázových, a to do všech typů objektů. Instalujeme všechny hlavní části elektrických vedení a zařízení v objektech i mimo objekty.

Realizace silnoproudých rozvodů zahrnuje projektovou činnost, pokládku vedení, uzemnění sítí, ochranu před úderem blesku a přepětím, montáž a instalaci rozvaděčů, instalaci zásuvkových a světelných okruhů včetně zajištění revizí a servisu.

Provádíme také přestavby, rekonstrukce a inovace (panelové byty, jádra, půdní vestavby, starší domy a byty, přípojky, výměny a servisy elektroinstalačního materiálu, jističů, rozvaděčů). Na každou novou instalaci i rekonstrukci dodáváme samozřejmě revizní správu o zařízení.

Slaboproud


Mezi další dodávané systémy patří systémy ozvučení budov, evakuační rozhlas, jednotný čas a systémy mikrovlnných bezdrátových přenosů.

Domovní systémy

EPS

EZS

Měření a regulace

Osvětlení

Počítačové sítě

Rozvaděče


Provádíme výrobu a montáž všech druhů elektrorozvaděčů do 1000V, jak do bytových tak i do průmyslových prostor

Orientujeme se hlavně na kusovou výrobu elektro rozvaděčů, s cílem vyhovět i velmi individuálním požadavkům zákazníků. Vyrábíme rozvaděče elektro z ocelového plechu a plastu v krytí od IP 20 do IP 65. Rozvaděče jsou osazovány nejmodernějšími jistícími prvky, stykači, reléovou technikou a přístroji renomovaných výrobců podle preferencí a požadavků zákazníků.

  • elektroměrové rozvaděče
  • bytové rozvaděče
  • rozvodné skříně
  • distribuční rozvaděče
  • technologické rozvaděče
  • zásuvkové skříně
  • světelné rozvaděče
  • staveništní rozvaděče

Revize


Provádíme jak revize výchozí při prvním uvedení elektrických zařízení do provozu, tak revize periodické u elektrických zařízení již provozovaných.

Revize elektrických silnoproudých sítí provádíme v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2. Do působnosti této normy spadají elektrická zařízení, jež jsou pevně instalována v budovách. Jedná se především o rozvaděče, rozvodnice, zásuvkové, světelné, motorové a ostatní napájecí okruhy pro celý sortiment instalovaných technologií.

Smyslem prováděných revizí je podat klientovi komplexní obraz fyzického a morálního stavu jeho el. zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.

Cílem našich revizí je ochrana klienta před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru, vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.

Fotovoltaika


Sluneční elektrárny, které jsou známé pod pojmem fotovoltaické elektrárny, můžete dnes potkat na mnoha místech. Není se čemu divit – nabízejí špičkovou technologii, díky které lze získat čistou a levnou elektrickou energii.

Energii lze využít jednak pro spotřebu domácnosti, ale lze je poskytnout i ke komerčnímu využití, do výrobních hal, komerčních objektů a pro široké další použití. Fotovoltaické elektrárny nabízejí zelenou energii z obnovitelných zdrojů, která nezatěžuje přírodní prostředí, což je obzvláště v dnešní době přijímáno více než kladně!

Pro pořízení fotovoltaické elektrárny mluví velmi příznivé podmínky, které umožňují výhodnou investici do budoucnosti s dobrou finanční návratností.

Máte obavy z provozu fotovoltaické elektrárny? Ty zde nejsou na místě, protože sluneční elektrárna skutečně nepotřebuje nijak složitou obsluhu, ani co se týká běžného chodu a údržby. O výrobu elektrické energie se starají solární panely. Ty mohou být připevněné na střeše vašeho domu, na střeše administrativních a výrobních objektů, či lze solární panely umístit na volnou plochu – do speciálních solárních parků. Pomocí střídače, tedy samotného „ústředí“ fotovoltaické elektrárny budete informováni o celém systému a o jeho výkonu. Sledování systému lze napojit také na počítač.